ARDAL 传统葡萄酒

25葡萄藤酿制而成的口感宜人的葡萄酒,来新鲜感和年轻化构良好,酒体柔颜色樱桃色,明亮干净,带有红宝石色彩。红色水果的芳香与香草和烤香味的香味结合在一起。口感,美味,味道持久。

葡萄酒信息

品种: 80% 丹魄  20% 赤霞珠.

葡萄藤年龄: 25 年.

陈酿时间: 美国和法国橡木桶 6个月.

<div class="modal-wrapper styled" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Popup Dialog"><div class="wp-post-modal"><button type="button" aria-label="Close" class="close-modal"> × </button><div id="modal-content"></div></div></div>