BALBÁS 弗德乔

Balbás弗德乔是一款平和醇厚的白葡萄酒,颜呈柠檬黄色,带有绿色边缘,颜色生动。香气复有香蕉,菠和芒果等热带水果的香气。非常富有表力的口感和丰的感,奶油味持久但不失新,是款酒的最大表力。

葡萄酒信息

品种: 100% 弗德乔.

葡萄藤年龄: 35 年.

<div class="modal-wrapper styled" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Popup Dialog"><div class="wp-post-modal"><button type="button" aria-label="Close" class="close-modal"> × </button><div id="modal-content"></div></div></div>